IPB

ยินดีต้อนรับ ( เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก )

> พระชัยวัฒน์รัตนมาลา
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 09:53 PM
โพสต์ #1Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31พระชัยวัฒน์รัตนมาลา

สืบเนื่องจากดำริหลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
ที่จะขุดสระและยกศาลากลางน้ำ(บูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ)
และเมื่อต้นปี2553ที่ผ่านมาได้ทำการทอดผ้าป่าไปแล้วหนหนึ่ง
ได้เงินผ้าป่าเจ็ดแสนกว่าบาท แต่ยังไม่พอในการบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ
ประกอบกับชนวนพระกริ่งเกษรศีลคุณที่เหลืออยู่
จึงเกิดเป็นโครงการณ์พระชัยฯรัตนมาลาขึ้นมา

บทอิติปิโสฯเป็นการเจริญพุทธคุณ ถ้าเพิ่มสวากขาโตฯ ก็เป็นการเจริญธรรมคุณ
สุปฏิปันโนฯ เป็นการเจริญสังฆคุณ ครูบาอาจารย์มักจะยกย่องบท
เจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เป็นใหญ่กว่าบทสวดมนต์ทั้งหลาย
หลวงปู่หลุย จันทสาโร เคยยกย่องการเจริญพุทธคุณเพียงห้องเดียวว่าอานิสงค์หาประมาณไม่ได้
หรือแม้แต่ยันต์เกราะเพชร ทั้งสายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
และหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ก็เกิดจากการจัดเรียง
บทอิติปิโสฯหรือพุทธคุณเพียงห้องเดียว เป็นแบบตาข่ายเพชร
และหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน ยืนยันถึงการเจริญพุทธคุณ
เพียงห้องเดียวเท่าอายุสามารถเสาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตได้

รัตนมาลาฯเป็นบทสวดเจริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทั้ง3ห้องโดยพิศดาร
เช่นพระพุทธคุณ ๕๖(ห้องพุทธคุณ)

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.
อิ.
อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง

อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง
คำแปล
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณ
ทรงปรารถนาธรรมที่สิ้นอาสวะ ก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้ว
ข้าฯขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำเร็จพระองค์นั้น

ติ.
ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม

ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง
คำแปล
พระพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแล้ว
เป็นผู้ทรงพระคุณสูงสุดในไตรโลก
ข้าฯ ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะแล้วพระองค์นั้น
ฯลฯ

พระธรรมคุณ ๓๘ (ห้องธรรมคุณ)

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วัญญูหีติ.
สวาก.
สวาคะตันตัง สิวัง รัมมัง สวานะยัง ธัมมะเทสิตัง

สวาหุเนยยัง ปุญญะเขตตัง สวาสะภันตัง นะมามิหัง
คำแปล
พระนิพพานนั้นเป็นธรรมควรยินดี อันพระพุทธเจ้าได้ทรงลุถึงมาดีแล้ว
ข้าฯ ขอนอบน้อมพระธรรมอันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
พระสงฆ์นำสืบมาด้วยดี ควรบูชาอย่างดี เป็นบุญเขตอันประเสริฐแท้
ฯลฯ

พระสังฆคุณ ๑๔ (ห้องสังฆคุณ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆฯ
สุ.
สุทธะสีเลนะ สัมปันโน สุฏฐ โย ปะฏิปันนะโก

สุนทะโร สาสะนะกะโร สุนทะรันตัง นะมามิหัง
คำแปล
พระสงฆ์ใดถึงพร้อมด้วยศีลอันหมดจด เป็นผู้ปฏิบัติดี
เป็นผู้ทำตามคำสอนดี ข้าฯ ขอนอบน้อม พระสงฆ์นั้น ซึ่งเป็นผู้ดี
ฯลฯ
นี้ยกมาเพียง4บทจากทั้งหมด108บท

ยันต์จักรพรรดิ์ ที่โบราณาจารย์ยุคกรุงศรีอยุธยาผูกไว้
และยกย่องว่าเป็นราชาแห่งยันต์ทั้งปวง
ตัวอักขระภายในยันต์ก็เป็น บทอิติปิโสฯ แต่ครบทั้ง3ห้อง
ส่วนการชักยันต์และการอธิษฐานจิตให้เป็นจักรพรรดิ์
ต้องสวดและอธิษฐานด้วยบทรัตนมาลาฯ

สำหรับพระชัยฯรัตนมาลา ได้อาศัยรูปแบบของพระกริ่งจีนและได้ย่อส่วนให้เล็กลง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ โดยจะสร้างอยู่3เนื้อคือ
1.เนื้อเงิน สร้างจำนวน18องค์
2.เนื้อพระกริ่งเกษรศีลคุณ (ผสมชนวนใหม่เล็กน้อย) สร้างจำนวน18องค์
3.เนื้อนวะโลหะ (เนื้อชนวน) สร้างจำนวน1250องค์

สำหรับเนื้อเงินและเนื้อพระกริ่งเกษรศีลคุณ
มีรวม18คู่ให้เป็นที่ระลึกสำหรับกลุ่มผู้ออกทุน
สร้างพระชัยฯรัตนมาลา(18กอง กองละ10,000บาท)

และสำหรับเนื้อนวะโลหะ(เนื้อชนวน)แบ่งเป็น2แบบตามผิวพระคือ
พระชัยฯผิวไฟ (หล่อเสร็จ ตัดช่อ ไม่ได้ขัดแต่ง) สร้างจำนวน300องค์
พระชัยฯผิวแต่ง (แต่งผิวเหมือนพระกริ่งเกษรศีลคุณ) สร้างจำนวน950องค์

ทางผู้สร้างพระชัยฯ
ขอมอบพระชัยฯผิวไฟและพระชัยผิวแต่ง(รวมเป็น 1คู่) เป็นที่ระลึก
สำหรับท่านที่ร่วมบุญบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ 2000บาท
ซึ่งมีจำนวน300ชุด
และ ขอมอบพระชัยฯผิวแต่งให้ 1องค์เป็นที่ระลึก
สำหรับท่านที่ร่วมบุญบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ 1000บาท
ซึ่งมีจำนวน650องค์

สามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพผ้าป่าได้ที่หน้าเวปไซค์นี้
โดยผ้าป่าน่าจะจัดราวเดือนมีนาคม-เมษายนซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กำหนดการ เทพระชัยฯ จะเทในวันที่5ธ.ค.53
โดยองค์หลวงพ่อคูณ สุเมโธมาเป็นองค์เทเอง
กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

หมายเหตุ;
จะลงหมายเลขบัญชีให้โอนเงินร่วมบุญอีกครั้ง
โดยกำหนดวันโอนเงินร่วมบุญสำหรับผู้จองเป็นเจ้าภาพ
ให้โอนภายในวันที่ 5ก.พ.2554

และการนำขอเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์อธิษฐาน ก็ตั้งใจไว้ว่าคงจะหลายสิบองค์อยู่ครับ
ซึ่งถ้าองค์ไหนสะดวกจะขอเมตตาอธิษฐานจิตหลายคืนครับ
สำหรับชนวนจะทะยอยลงเรื่อยๆครับ

บัญชีสำหรับโอนเงินร่วมบุญการบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ
ของวัดป่าภูทอง ของหลวงพ่อคูณ สุเมโธครับ
ธ.กสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิวบางแค
ชื่อบัญชีพระครูวิมลภาวนาคุณ
เลขที่บัญชี 785 216 5051
ขออนุญาตและขอขอบคุณพี่เบญในการใช้พื้นที่สวนขลังประชาสัมพันธ์งานบุญอีกครั้งนะครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 หน้า V   1 2 3 > »   
Start new topic
คำตอบ (1 - 19)
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:00 PM
โพสต์ #2Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31ตัวอย่างชนวนสำคัญ
ซึ่งมีราวร้อยกว่าครูบาอาจารย์จะค่อยๆทะยอยลงให้ชมครับ

แผ่นพระยันต์จักรพรรดิ์ ลงโดยศิษย์สายอ.เทพย์ สาริกบุตร (สายวัดสุทัศน์)
อธิษฐานจิตโดย ราชาแห่งสงฆ์ไทย สมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช(เจริญ) วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ

แผ่นจารหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย ธรรมทายาทแห่งองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

แผ่นจารหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร

แผ่นจารย์พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) จ.สกลนคร


แผ่นจารหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดเลยหลง จ.เลย


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:06 PM
โพสต์ #3Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารหลวงปู่บุญเกิด ยุตตธัมโม วัดศรีคุณาราม อุดรธานีแผ่นจารหลวงปู่เจริญ ราหุโล วัดป่าพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี(หน้า-หลัง)

แผ่นจารหลวงปู่ประสาน สุมโน วัดป่าหนองไคร้ จ. ยโสธร(หน้า-หลัง)


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:10 PM
โพสต์ #4Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารยันต์จักรพรรดิ์ หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติฯ จ.อยุธยา
ศิษย์สายหลวงพ่อกลั่น หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ
เดิมผมเข้าใจว่าท่านจารอักขระได้เท่านั้นแต่คุณสุธันย์ สุนทรเสวี
ยืนยันว่าท่านสำเร็จยันต์จักรพรรดิ์จริง
และปัจจุบันทราบมาว่าหลวงพ่อมีปัญหาข้อมือจิงไม่ได้ลงยันต์จักรพรรดิ์แล้ว
สมัยท่านยังจารไหวถ้านำแผ่นทองไปขอเมตตาท่านท่านจะให้ทิ้งไว้ก่อน
เพราะท่านจะลงตามฤกษ์ยามตามตำราเท่านั้น

แผ่นจารยันต์มหาปรารถนา หลวงปู่คำพันธ์ โฆษะปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จ.นครพนม

แผ่นจารหลวงปู่ทิม อัตตสันโต วัดพระขาว จ.อยุธยา

หลวงปู่กูด รักขิตสีโล วัดป่าศิลาอาสน์ อ.เมือง ยโสธร หลวงปู่เมตตาเอานิ้วทาบแล้วขีดรอบนิ้วเป็นตัว ก (กูด)


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:15 PM
โพสต์ #5Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31ขอลงชุดแผ่นเงินบ้างครับแผ่นจารหลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย
พระผู้ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลภูวัว
แทนหลวงพ่ออุทัยซึ่งย้ายไปอยู่เขาใหญ่ตามคำสั่งของหลวงตามหาบัว
เมตตาจารหัวใจคาถานกยูงทอง

แผ่นจารหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่
หลานแท้ๆของหลวงปู่ตื้อ
ที่หลวงพ่อประสิทธิ์เองก็ยกย่องในคุณธรรมของหลวงปู่สังข์
หลวงปู่บอกยันต์นี้หลวงปู่ตื้อเป็นคนสอนหลวงปู่

แผ่นจารหลวงตาแยง สุขกาโร วัดเจติยาคีรีวิหาร(ภูทอก)จ.หนองคาย

แผ่นจารหลวงปู่บุญพิณ กตปุญโญ วัดผาเทพเนรมิต จ.สกลนคร

แผ่นจารหลวงพ่อหนูอินทร์ กิตติสาโร วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ (แผ่นนี้จารที่สนามบินสุวรรณภูมิ)


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:19 PM
โพสต์ #6Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31คราวนี้เอาสายใต้บ้างแผ่นจารพ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ วัดถลุงทอง จ.นครศรีธรรมราช

แผ่นจารหลวงพ่อภัทร์ ภัทริโย วัดโคกสูง จ.หาดใหญ่

แผ่นจารหลวงพ่อพ่อมุ่ย จันทสุวัณโณ วัดป่าระกำเหนือ จ.นครศรีธรรมราช

แผ่นจารหลวงปู่สังข์ เรวโต วัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผ่นจาร หลวงพ่อโกสุม สุจิตโต วัดมะปริ่ง จ.สุราษฏ์รธานี


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:24 PM
โพสต์ #7Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31ช่อชนวนสำคัญ
พระช่อรูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ท่อน ญาณธโร

พระช่อรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ อันนี้หลวงปู่ชอบเททองเองฐานพระช่อทั้งหลวงปู่ชอบ-หลวงปู่ท่อน-หลวงปู่อ่อนสา
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:28 PM
โพสต์ #8Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารหลวงพ่อสนธ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา กรุงเทพฯ

แผ่นจารหลวงพ่อคำสด อรุโณ วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี

แผ่นจารหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ วัดศรีฐานใน อ. ป่าติ้ว จ. ยโสธร

แผ่นจารหลวงพ่อบุญเลิศ อภิปุญโญ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี

แผ่นจารพระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตต รักโข วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:32 PM
โพสต์ #9Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นอธิษฐานจิตหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จ.ลำปาง

แผ่นจารหลวงปู่หล้า จันโท วัดป่าตึง จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่หล้าตาทิพย์)

แผ่นจารครูบาขันแก้ว อุตตโม วัดสันพระเจ้าแดง (วัดป่ายาง) จ.ลำพูน

แผ่นจารพระราชพฤฒาจารย์(หลวงปู่ห้อม) อมโร วัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 10:56 PM
โพสต์ #10Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นอธิษฐานหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

แผ่นจารหลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์

แผ่นจารพระราชวรคุณ (หลวงพ่อสมศักดิ์ ปัณฑิโต) วัดบูรพาราม สุรินทร์

แผ่นจารหลวงพ่อบุญหลั่น กันโตภาโส วัดถ้ำอินทนิล จ.ตาก

แผ่นจารหลวงพ่อบุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าหนองแสง จ.นครพนม

Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 20 2010, 11:00 PM
โพสต์ #11Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
สัมมาสติ นะ มะ พะ ทะ

แผ่นจารหลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม จ.หนองคาย

แผ่นจารหลวงพ่อทองพูล สิริกาโม วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) จ. หนองคาย


Go to the top of the page
 
+Quote Post
dacool
โพสต์ Nov 21 2010, 10:09 PM
โพสต์ #12Newbie
ภาพประจำกลุ่ม
*

กลุ่ม : สมาชิก
โพสต์ : 2
เป็นสมาชิกเมื่อ : 14-June 09
หมายเลขสมาชิก : 540สนใจครับ ต้องทำยังไงครับ หรือถ้าใกล้รับกวนบอกกันด้วยนะครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 21 2010, 10:29 PM
โพสต์ #13Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31QUOTE(dacool @ Nov 21 2010, 10:09 PM) *
สนใจครับ ต้องทำยังไงครับ หรือถ้าใกล้รับกวนบอกกันด้วยนะครับทางผู้สร้างพระชัยฯ
ขอมอบพระชัยฯผิวไฟและพระชัยผิวแต่ง(รวมเป็น 1คู่) เป็นที่ระลึก
สำหรับท่านที่ร่วมบุญบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ 2000บาท
ซึ่งมีจำนวน300ชุด
และ ขอมอบพระชัยฯผิวแต่งให้ 1องค์เป็นที่ระลึก
สำหรับท่านที่ร่วมบุญบูรณะซ่อมแซมศาลากลางน้ำ 1000บาท
ซึ่งมีจำนวน650องค์

สามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพผ้าป่าได้ที่หน้าเวปไซค์นี้
โดยผ้าป่าน่าจะจัดราวเดือนมีนาคม-เมษายนซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กำหนดการ เทพระชัยฯ จะเทในวันที่5ธ.ค.53
โดยองค์หลวงพ่อคูณ สุเมโธมาเป็นองค์เทเอง
กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

หมายเหตุ;
จะลงหมายเลขบัญชีให้โอนเงินร่วมบุญอีกครั้ง
โดยกำหนดวันโอนเงินร่วมบุญสำหรับผู้จองเป็นเจ้าภาพ
ให้โอนภายในวันที่ 5ก.พ.2554

Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 24 2010, 11:36 PM
โพสต์ #14Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารหลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์

แผ่นจารหลวงพ่อไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา

แผ่นจารหลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร วัดป่าคำพระองค์ จ.หนองคาย

แผ่นจารหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 24 2010, 11:39 PM
โพสต์ #15Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารพระครูนิสัยจริยคุณ วิสุทธิ์ ปัญญาธโร (หลวงพ่อโอด) วัดจันแสน จังหวัดนครสวรรค์ ศิษย์องค์สำคัญใน
องค์หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ และหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

แผ่นจาร พระศีลวุฒาจารย์ (บาง) จันทสโร วัดหนองพลับ จ.สระบุรี

แผ่นจารหลวงพ่อคง ฐิติปัญโญ วัดตะคร้อ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

แผ่นจารหลวงพ่อภู ภัททญาโณ วัดช้าง จ.นครนายก

แผ่นจาร พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อัคควังโส)วัดท่าขนุน กาญจนบุรี
ศิษย์ในหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 24 2010, 11:41 PM
โพสต์ #16Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารพระราชอุทัยกวี (พุฒ) สุทัตโต วัดมณีสถิตย์ จ.อุทัยธานี
หลวงพ่อท่านเป็นศิษย์ใน
1.พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ยอด) วัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
2.หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์
3.หลวงพ่อเคน วัดดงเศรษฐี อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี
4.หลวงพ่อสิน วัดหนองเต่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี
5.หลวงพ่อพลอย วัดห้วยขานาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
6.หลวงพ่อจิ๋ว วัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี
7.พระวิบูลวชิรธรรม(สว่าง) วัดท่าพุทรา จ.กำแพงเพชร
8.หลวงพ่อจ้อย วัดอมฤตวารี(หนองน้ำคัน) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
9.พระอุดมธรรมภาณ(หลวงพ่อสม) วัดทัพทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 24 2010, 11:49 PM
โพสต์ #17Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31คราวนี้ใส่ทองคำไป2บาทและมีชวนพระกริ่งเกษรอีกราว3.5กิโลซึ่ง
มีทองคำผสมในเนื้อพระกริ่งราวกิโลละ1บาท
และผมยังคงรักษาคุณภาพเดิมไว้คือ
โลหะทุกชนิดต้องผ่านการจารและอธิษฐานจิต
ไม่มีโลหะเปล่าแน่นอนครับ
บางพระยันต์อยู่กับหลวงพ่อคูณเป็นเดือนแล้วครับ
อีกหลายพระยันต์อธิษฐานจิตโดยพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่าน
เดี๋ยวคอยดูกันต่อไปครับ
คราวนี้ไม่ค่อยเร่ง
ที่จริงอยากลงหลังเททอง
แต่กลัวจะมีคนอยากร่วมชนวน
เลยรีบลงก่อนครับ
หลวงพ่อบุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าหนองแสง จ.นครพนม

แผ่นจารพระอาจารย์สนอง ชินวัง วัดป่าดอนบ้านเทือน จ.อุดรธานี
องค์นี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่เป็นพระที่โรงพิมพ์ศิลป์สยามนิมนต์ทุกครั้งที่มีงาน
รู้กันในวงในถึงอำนาจจิต วัดที่ท่านอยู่ปัจจุบัน
เทวดาประจำถิ่นไปกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์สนองให้มาโปรด
เมื่อครั้งท่านพระอาจารย์ธุดงค์ไปภาคเหนือครับ

แผ่นจารหลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี

แผ่นจารหลวงพ่อณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธานี
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Nov 24 2010, 11:52 PM
โพสต์ #18Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31

แผ่นจารหลวงปู่ชม ฐานยุตโต วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
องค์นี้อายุ85ปีแล้วครับเป็นมหาเถระสายกรรมฐานอยู่แบบเงียบๆ ท่านเพิ่งอนุญาติให้มีพระเครื่องไปไม่นาน ขุนแผนหน้าค่าย ทหารเขาเอาไปยิงกัน ไม่ออกครับ

แผ่นจารหลวงตาประสิทธิ์ ฉันทาคโม วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่
อีกหนึ่งพระมหาเถระ ที่อายุพรรษาเท่าหลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร และเป็นพระอีกองค์หนึ่งซึ่งหลวงพ่อประสิทธิ์ เคยแนะนำคณะผมให้ไปกราบ ถ้าหลวงพ่อประสิทธิ์แนะนำคงไม่ต้องถามถึงคุณธรรมแล้วครับ

แผ่นจารพระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน) สำนักสงฆ์ดอยปุยจ.เชียงใหม่
แผ่นจารหลวงพ่อจรัญ อภิชาโต วัดถ้ำพระโบราณ (ถ้ำเหง้า) จ.แม่ฮ่องสอน

ครั้งหนึ่งเมื่อคราวพุทธาภิเษกของหลวงพ่อบัวเกตุ ที่แม่ลาน้อย มีเพียงหลวงพ่อบัวเกตุ และหลวงพ่อจรัญนี้แหละครับที่นั่งอธิษฐานจิตยันรุ่ง
Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Dec 24 2010, 05:58 AM
โพสต์ #19Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31ขอกระโดดข้ามชนวนมวลสารไปก่อนนะครับถ้าไหวจะทะยอยลงตามทีหลังครับแผ่นจารเฉพาะแผ่นทองแดงร่วม700แผ่น
เนื่องจากชนวนเกินจึงได้หล่อทองแดงทั้งหมดก่อน
แล้วตักทองแดงออกชั่งน้ำหนักที่เกินออกครับ
ชนวนมหาศาลจริงๆครับ

Go to the top of the page
 
+Quote Post
กริด99
โพสต์ Dec 24 2010, 06:00 AM
โพสต์ #20Advanced Member
ภาพประจำกลุ่ม
***

กลุ่ม : สมาชิกถาวร
โพสต์ : 693
เป็นสมาชิกเมื่อ : 10-December 08
หมายเลขสมาชิก : 31เนื้อพระกริ่งเกษรศีลคุณ
ดึงออกมาแค่4ขีดสำหรับพระชัยเนื้อพระกริ่งเกษรศีลคุณ
ที่เหลือ3.1กิโลลงหลอมพระชัยฯนวะแก่เงิน1250องค์


ชนวนเงิน2กิโล9ขีด
หลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน
แยกออกมา4ขีดสำหรับหลอมเนื้อเงินอีก2.5กิโล
ลงเทพระชัยนวะแก่เงิน1250องค์ครับ
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 หน้า V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
มี 1 คน กำลังอ่านหัวข้อนี้ (บุลคลทั่วไป 1 คน และ 0 สมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัว)
สมาชิก 0 คน คือ :

 
Copyright © 2006-2009 Suankhlang.com All Right Reserved
17th October 2017 - 03:04 PM